GRADE vertinimo sistema: kas tai?

Dažnai kalbant apie vakcinas ir jų saugumo vertinimus paminimas terminas GRADE. CDC vakcinų rekomendacijos rengiamos naudojant aiškų įrodymais pagrįstą metodą, pagrįstą rekomendacijų įvertinimo, įvertinimo, kūrimo ir įvertinimo (GRADE) metodu.

Kas tai?

Pagrindiniai veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama rengiant rekomendacijas, yra naudos ir žalos pusiausvyra, įrodymų rūšis ar kokybė, paveiktų žmonių vertybės ir pageidavimai bei sveikatos ekonominė analizė. Kaip paprastai aiškino Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Usonis, aukštą GRADE vertinimą gautų toks neginčijamas veiksmas, kaip, pavyzdžiui, įmesto akmens į vandenį paskendimas.

Kalbant apie vakcinas, vertinami tokie esminiai faktoriai:

 • Informacijos šaltinio kokybė ir patikimumas (žurnalas, tinklapis ir t.t.)
 • Kriterijai, skirti pateiktos informacijos pagrįstumui įvertinti (tyrimo ataskaita, pranešimas, prezentacija)
 • Kriterijai, skirti rekomendacijos pagrįstumo svarumui įvertinti

Lyginant su kitomis sistemomis, GRADE yra parengta plataus atstovavimo tarptautinių gairių rengėjų komandos. Čia yra aiškus pagrindimų kokybės ir rekomendacijų svarumo atskyrimas bei tikslus alternatyvių valdymo strategijų pasekmių svarbumo įvertinimas. Yra naudojami tik tikslūs ir išsamūs kriterijai, skirti aukštesnės ir žemesnės kokybės pagrindimų reitingavimui, skaidrus perėjimo nuo pagrindimų prie rekomendacijų procesas, taip pat – tikslus vertybių ir pasirinkimų pripažinimas.

Dar vienas skirtumas – skaidrus pragmatiškumu grįstas stiprių ir silpnų rekomendacijų skirtų gydytojams, pacientams ir politikos formuotojams, interpretavimas. GRADE yra naudinga sistemingiems patikrinimams ir sveikatos technologijų bei gairių vertinimams.

Pagrindimo tipas

 • Randomizuotas atsitiktinis tyrimas = aukštas
 • Stebimasis tyrimas = žemas
 • Bet kuris kitas pagrindimas = labai žemas

Klasifikacijos vertinimas mažėja dėl:

 • Rimto ( -1) arba labai rimto ( -2) tyrimo kokybės ribotumo
 • Reikšmingo nenuoseklumo ( -1)
 • Dalinio ( -1) ar esminio ( -2) neužtikrintumo dėl tiesumo
 • Netikslių arba negausių duomenų ( -1)
 • Didelės sisteminės klaidos dėl pacientų pateikiamos informacijos tikimybės ( -1)

Klasifikacijos vertinimas didėja dėl:

 • Svarūs ryšių pagrindimai: > 2 ( < 0,5) santykinio reikšmingumo rizika, pagrįsta nuosekliais pagrindimais, gautais atlikus du ar daugiau stebimųjų tyrimų be tikėtinos paklaidos (+1)
 • Labai svarūs ryšių pagrindimai: > 5 ( < 0.2) santykinio reikšmingumo rizika, pagrįsta tiesioginiais pagrindimais be esminių validumui kylančių pavojų (+2)
 • Nuo dozės priklausomo nuokrypio pagrindimas (+1)
 • Nuo visų tikėtinų paklaidų mažėjantis poveikis (+1)

Pagrindimų klasifikavimo apibrėžimai

Aukštas = tolimesnis tyrimas neturėtų keisti pasitikėjimo apskaičiuotu poveikiu

Vidutinis = tikėtina, kad tolimesnis tyrimas reikšmingai paveiktų pasitikėjimą apskaičiuotu poveikiu ir galimai pakeistų apskaičiuotus duomenis

Žemas = labai tikėtina, kad tolimesnis tyrimas turėtų reikšmingos įtakos pasitikėjimui apskaičiuotu poveikiu ir, tikėtina, pakeistų apskaičiuotus duomenis.

Labai žemas = bet koks poveikio apskaičiavimas yra labai abejotinas. 

GRADE Working Group, Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ, 2004. 328(7454): p. 1490-1496

Leave a comment